Projektet Anonyme breve blev undfanget af en engelsk-tysker og en islandsk-dansker i februar år 2000.

Første brev blev afsendt 20. februar, og siden er mange hundrede breve blevet postet. Hvert brev har fået en kronologisk katalogiseret og dokumenterbar notation, ligesom hver afsendte konvolut på bagsiden er mærket med et livstræ stempel.

Modtagerne er for alle breves vedkommende som udgangspunkt personer med bopæl indenfor det danske rigsfællesskab plus resten af Skandinavien. Nogle breve vil da i sjældne tilfælde blive sendt i oversættelse, men forekommer her som dokumentation tillige i deres oprindelige danske udgave.
Enkelte modtagere er også anonyme - i den forstand at vi kun kender dem som numre fundet i rubrik-annoncer i tilfældige aviser.

Fra 11/11 2000 er nogle anonyme breve også blevet stukket ind i biblioteks-materiale; dermed bliver modtagerne ligeså anonyme som vi ... med mindre ...

Enkelte breve er sendt til en poste restante adresse.

Enkelte sentenser er endnu ikke sendt til nogen konkret modtager. Enkelte breve er anbefalede; begge typer optræder her særskilt sammen.

Publiceringen af de anonyme breve er først og fremmest en dokumentation
af det egentlige Anonyme breve projekt.
 

Maj 2007 kom idéen til en ny fase af projektet. Vi agter at få påtrykt tidligere afsendte sentenser på bluser og sende dem til nogen, der bor lige i nabolaget til de der i første omgang pr. brev modtog de pågældende sentenser. Idéen eller hensigten er det mulige møde, der evt. da vil kunne opstå mellem modtagerne af de identiske sentenser. Mødet mellem brev- og bluse- folk.

 

respons manuelt til:

 

anonyme-breve(snabel-a)anonyme-breve.dk