Anonyme Breve

 

 

 

                            marts -        2007

 

 

 

____________________________________________________________________

 

 

                                4. 3. 2007


                            En 6. sans slår ud
                            mod himmel og jeg;
                            mit modbillede
                            er rørlagt vertikalt
                            som en enlig stemme
                            foran lyskryds.

 

 

 

 

 

                                    

 

 

                                27.4. 2007

 

 

                            Teltdugens sølvdugdråber

                            tegner små glorier

                            om din lommelygtes

                            strip

 

                            du har strakt

                            din marsbar til handicapmaske

                            og bider

                            til flodens akkompagnement

                            et undersøisk mærke

                            i indsigtens

 

                            ø.

 

 

 

 

 

                                29. 4. 2007

 

 

                             Du skræver over dit eget ansigt
                             gennem en sprække i gulvet
                             alle søjler er floder af lys
                             og dér er du stum
                             hvor grimassen forsvinder
                             i uhørbare skrig.

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                            12.5. 2007

 

 

                            Syntesehatten sidder på skrå

                            over dine siameservinger

                            splittelsen taler med sit eget

                            ansigt mod ansigt hallucineret

                            et husalters alder

                            ind i enhedens soma-S.

 

 

 

 

 

 

 

 

                            12.5. 2007

 

 

                            En overflod

                            af sammenhæng

                            friholder dig

                            én eneste

                            udenfor denne

                            vil ikke nævnes

                            eller nævne

                            også du kunne være en søsters

                            ni osmotiske tryk.